Pakistan,Kašmír a Ladakh Prečo sme šli sem? Doma sa nás pýtali či sme stratili rozum, či sme nevideli správy. Videli, ale práve preto, že pravda je väčšinou niekde inde. Šli sme, a just! Cieľom boli ľudia, história, náboženstvá, ktoré sa miešali krajinou a tiež veľký Sonkin cieľ posunúť sa v ázijskej kuchyni a lepšie spoznať chute a kombinácie.  Kulinárskym farizejstvom je variť jedlá a nepoznať tie správne chute. U nás je to problém väčšiny reštaurácií. Preto sme sa vydali do krajov chilly, kari, masaly a koriandra. Sonka si dokonca zabrigádovala v miestnej putike, kde bol na to pán šéf patrične hrdý. Naberali sme nové a nové poznatky a chuťovým pohárikom sme dali zabrať. Variť pod 600 ročnou sochou Buddhu vysekanou do skaly je viac ako zážitok. Je to česť.


Why did we go there ? They asked us at home, whether we lost our minds, whether we watched the news. We did but the reason why we went there, was that truth is usually somewhere else. So we went there! The main purpose was the people, history, religions which melts within country and also big Sonka´s goal to improve her Asian cookery and get to know tastes and combinations. Culinary pharisaism is to cook dishes without knowing the right tastes. There´s a problem of most restaurants back home. That´s why we wandered to the regions of chilly, currey, masala and coriander. Sonka even had a chance to cook in local shebeen and the boss was rightfully proud of her. We were gathering knowledge and trying new tastes. To cook under the 600-years old statue of Buddha that is curved into the rock is more than experience. It´s an honour.Stretávať stále dobrosrdečných ľudí, vďačných za opätovaný úsmev a pár slov, to nás baví. Večer si s nimi sadnúť k spoločnej večery, či už v chráme síkov alebo u nich doma nás baví tiež. Svet, kde nie je nič v živote jednoduché a predsa sa nikto nesťažuje. Na úslužnosť ľudí, chuť do práce a radosť z poslúženia sa ľahko zvyká.  To je to, čo našej mentalite chýba. Asi ste sa už aj vy stretli s čašníkom, ktorý vám svojim správaním pokazil príjemné chvíle pri dobrom jedle.


Meeting kind-hearted people, which are grateful for returned smile and chit-chat, that´s for us. Sharing dinner with these people, whether in Sikh temple or in their households, that´s for us too. The place where living is difficult and nobody complains. Willing, hard-working people which are pleased to help you. It´s easy to get used to it. That´s what lacks in our mentality. Maybe you also met a waiter who spoiled your moments with good food.Veľa ľudí sa na túto časť sveta pozerá cez slovo civilizácia. No tu človek vidí že na to, aby sme sa jeden na druhého dokázali usmiať a pomôcť si v úzkych, skutočne nie je potrebná. Ani k tomu, aby bol človek šťastný. Pri návrate do „civilizácie“ začnete premýšľať, či to slovo, ktorým chcú ľudia deliť svet na horšiu a lepšiu časť nie je iba prikrývka, pod ktorou uchovávame amorálne správanie, neochotu a závisť.


Many people here have prejudices about this part of the world, and they are looking on it through the word civilization. But only once you get there, you can see how everybody can help each other and be happy. When you return home you start to think how people hide their own immoral behaving, reluctance and envy behind the world “civilization“.
 
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
01 09 10